โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตดำเนินการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,21:00   อ่าน 63 ครั้ง