โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,20:53   อ่าน 68 ครั้ง