โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid-19 จาก ท่าน สจ.โอภาส ชอบดี
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,22:48   อ่าน 138 ครั้ง