โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
ภาพกิจกรรม
ดร.วินัย ชิดเชี่ยว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,22:55   อ่าน 38 ครั้ง